Mając na uwadze dobre wychowanie dzieci, a także ich bezpieczeństwo w przedszkolu, zostały wypracowane normy i zasady zachowania. Nakreślone normy i zasady dają dzieciom wiedzę, czego od nich oczekujemy oraz określone konsekwencje ich nieprzestrzegania.

Czytaj więcej: Zbiór norm i zasad obowiązujących w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Opolu