Dyrektor:

mgr Małgorzata Sekula – nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:

mgr Magdalena Rybicka - nauczyciel mianowany

mgr Julia Kępa – nauczyciel mianowany

mgr Karolina Rojewska – nauczyciel kontraktowy

mgr Wiktoria Gromada - nauczyciel stażysta

mgr Magda Raczkowska – nauczyciel stażysta

mgr Dorota Wręczycka - logopeda

Pracownicy niepedagogiczni:

Elżbieta Szczęsnowicz – st. intendent – pracownik administracyjny

Grażyna Steckowicz – pomoc nauczyciela

Adrianna Bus – woźna

Elżbieta Studzińska - woźna

Anna Lisik – szefowa kuchni

Marta Malinowska - pomoc kuchenna

Dariusz Wieczorek  - dozorca