Mając na uwadze dobre wychowanie dzieci, a także ich bezpieczeństwo w przedszkolu, zostały wypracowane normy i zasady zachowania. Nakreślone normy i zasady dają dzieciom wiedzę, czego od nich oczekujemy oraz określone konsekwencje ich nieprzestrzegania.

                                                    

 

Opole, listopad 2013 r.


Mając na uwadze dobre wychowanie dzieci, a także ich bezpieczeństwo w przedszkolu, zostały wypracowane normy i zasady zachowania. Nakreślone normy i zasady dają dzieciom wiedzę, czego od nich oczekujemy oraz określone konsekwencje ich nieprzestrzegania.

   Ustalone normy i zasady dotyczą:

- zachowania w sali;

- zachowania podczas posiłków;

- zachowania w łazience – mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety;

- poruszania się po schodach;

- zachowania w szatni;

- zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym;

- zachowania podczas wycieczek i spacerów.

 1. 1.Zasady zachowania się w sali

- wchodząc do sali witam się mówiąc: „dzień dobry”, a wychodząc: „do widzenia”;

- poruszam się spokojnie, nie biegam;

- nie krzywdzę innych (nie biję, nie szczypię, nie drapię, nie gryzę itp.)

- mówię umiarkowanym głosem;

- używam magicznych słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”;

- zachowuję się po cichu, gdy inni: pracują, odpoczywają; słuchają czytanych lub nagranych bajek, muzyki relaksacyjnej;

- siedzę swobodnie na dywanie w czasie zajęć zorganizowanych;

- podnoszę rękę, gdy chcę coś powiedzieć;

- dzielę się materiałami i zabawkami z innymi dziećmi;

- po skończonej zabawie, sprzątam zabawki i odkładam je na swoje miejsce;

- książki oglądam przy stoliku;

- pełnię obowiązki na rzecz grupy – dyżur;

- wrzucam śmieci do kosza;

 1. 2.Zasady zachowania się podczas spożywania posiłków
 2. 3.Zasady zachowania się w łazience:

- siadając do stolika podnoszę krzesełko lekko do góry obiema rękami, następnie siadam
i przysuwam się do stolika;

- przy stoliku siedzę prosto z nogami pod stolikiem,

- kiedy czekam na posiłek nie bawię się sztućcami, by nie zrobić krzywdy sobie bądź koledze obok;

- zaczynam posiłek, kiedy pani powie „smacznego” ,a my odpowiemy „dziękujemy”;

- w pozycji lekko pochylonej ku stołowi nabieram małe porcje jedzenia, wkładam spokojnie do ust, przeżuwam, a następnie je połykam;

- jem w ciszy, tj. nie mlaskam, nie rozmawiam, gdyż rozmowa w czasie jedzenia może być przyczyną zadławienia;

- jem z niezbyt otwartymi ustami, powoli (szybkie jedzenie jest niezdrowe i nieeleganckie) każdy kęs dobrze gryzę i przeżuwam;

- sztućcami i innym sprzętem posługuję się bezpiecznie i kulturalnie wg ustalonych wzorów;

- po skończonym posiłku wycieram usta serwetką i odkładam ją na brzeg talerza;

- odchodząc od stołu, cicho wstaję i lekko odsuwam krzesło; wychodzę zasuwam krzesło i mówię „dziękuję”.

-ustawiam się w rzędzie i cierpliwie czekam na swoją kolej;

-przestrzegam ustalonej kolejności: najpierw korzystam z toalety załatwiając potrzeby fizjologiczne, a następnie dokładnie myję ręce;

 1. a.Instrukcja mycia rąk:

- podwijam rękawy, aby się nie zamoczyły;

- moczę ręce, aby rozpuściło się trochę mydło, które usuwa brud;

- trę namydlone ręce, tak aby wytworzyć pianę – namydlam wewnętrzną część dłoni licząc równocześnie do 5, tak samo zewnętrzną część i palce;

- płuczę ręce wodą, aby całkowicie spłukać pianę mydlaną;

- zakręcam kran;

- otrząsam ręce z wody nad zlewem, aby nie zmoczyć podłogi;

- wycieram bardzo dokładnie dłonie do swojego ręcznika lub do ręcznika papierowego;

- zawieszam ręcznik na właściwym miejscu – przy swoim znaczku lub jeśli jest papierowy to wrzucam do kosza na śmieci;

- odwijam rękawy.

 1. b.Instrukcja mycia zębów:

- do kubka wlewam letnią, czystą wodę;

- 2-,3- krotnie płuczę usta wodą;

- na szczotkę wyciskam pastę (lub w grupie mlodszej pani nakłada pastę na szczotkę);

- nachylam się nad umywalkę i szczotkuję zęby okrężnymi ruchami,

- płuczę jamę ustną kilkakrotnie wodą;

- płuczę dokładnie szczoteczkę i kubek;

- wkładam szczoteczkę do kubka do góry włosiem;

- kubek ze szczotką ustawiam w wyznaczonym miejscu;

 1. c.Instrukcja korzystania z toalety:

- korzystam z toalety/pisuaru wyłącznie pojedynczo;

- otwieram drzwiczki wahadłowe do toalety spokojnie, uważając by nikogo nie uderzyć;

- rozbieram się za drzwiami w toalecie;

- zawsze spłukuję po sobie wodę;

- kiedy jestem już ubrany wychodzę z toalety ostrożnie otwierając drzwiczki wahadłowe;

- podchodzę do umywalki i myję ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.

- jeśli potrzebuję pomocy, zgłaszam się do pani,

4. Zasady poruszania się po schodach

- jeśli potrzebuję skorzystać z toalety w czasie zabaw lub zajęć informuję o tym nauczyciela, który prosi o pomoc pracownika przedszkola – zawsze w towarzystwie osoby dorosłej (personelu przedszkola) udaję się po schodach do toalety;

- wchodzę/schodzę po schodach zawsze od strony balustrady – niedozwolone jest chodzenie środkiem schodów oraz od stromej strony schodów;

- wchodzę po schodach powoli i ostrożnie krokiem naprzemiennym ( jeden krok – jeden schodek);

- przytrzymuję się poręczy ręką najbliższą, a drugą rękę mam wolną ( gdyż w razie upadku mogę się ochronić);

- patrzę zawsze przed siebie – nie oglądam się do tyłu, na boki i w górę;

- staram się wchodzić/schodzić krokiem miarowym – niedozwolone są podskoki, bieganie, poruszanie się tyłem, zeskoki itd.;

- wchodząc/schodząc całą grupą poruszamy w rzędzie – jeden za drugim;

- zatrzymuję się na schodach, gdy widzę że osoba przede mną też się zatrzymała – nie wyprzedzam jej, nie szturcham, nie kopię, nie wchodzę na nią; spokojnie czekam aż grupa ruszy dalej.

 1. 5.Zasady zachowania się w szatni
 2. 6.Zasady zachowania się w ogrodzie przedszkolnym
 3. 7.Zasady zachowania się podczas wycieczek i spacerów

- zachowuję się cicho, spokojnie;

- po szatni poruszam się ostrożnie;

- pamiętam o kolejności zakładania i zdejmowania odzieży przed wyjściem na podwórko (spodnie – jeśli są zmienne, buty, sweter, szalik, kurtka, czapka, rękawiczki);

- po powrocie z podwórka, przed wejściem do budynku – otrzepuję buty z piasku, błota, śniegu, a następnie wycieram buty o wycieraczkę;

- starannie układam swoje ubrania, buty ustawiam równo pod półką;

- odzież wieszam na wieszaku oznaczonym moim znaczkiem;

- pamiętam, aby pomóc młodszym kolegom;

- nie ruszam rzeczy w szafkach kolegów.

- przed wyjściem do ogrodu, korzystam z toalety;

- do i z ogródka wchodzę i wychodzę ustawiony w szereg na tzw. „zbiórkę”;

- bawię się we wcześniej ustalonej przez nauczyciela przestrzeni;

- nie oddalam się od grupy;

- słucham poleceń pani i zawsze przychodzę na jej wezwanie;

- bawię się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla innym;

- nie sypię piaskiem na inne dzieci;

- bawię się zgodnie, dzieląc się zabawkami;

- na zjeżdżalnię wchodzę pojedynczo, bez popychania innych dzieci, z właściwej strony

- z huśtawki korzysta zawsze jedna osoba;

- nie podchodzę blisko do huśtawek, gdy są na nich dzieci.

- każda osoba ma na sobie pomarańczową chustę, a pierwsza i ostatnia para w grupie kamizelki odblaskowe;

- ustawiam się na zbiórce w celu przeliczenia dzieci;

- idę zwartą grupą, para za parą jedną stroną chodnika na wyznaczone miejsce;

- pilnuję się pani i grupy;

- słucham poleceń nauczyciela;

- nie rozmawiam z osobami nieznanymi i nie biorę od nich żadnych słodyczy lub zabawek;

- kiedy chcę skorzystać z toalety, informuję o tym nauczyciela;

- do toalety idę tylko pod opieką osoby dorosłej;

- do autokaru wchodzę pojedynczo;

- w autokarze siadam na wyznaczonym przez nauczyciela miejscu;

- podczas przejazdu siedzę wyłącznie na swoim miejscu;

- po opuszczeniu autokaru ustawiam się do przeliczenia.

W naszym przedszkolu każdy przedszkolak zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych norm i zasad postępowania w grupie.

 • Staramy się

J używać magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję, poproszę, dzień dobry,
do widzenia

J szanować kolegów

J być uprzejmi i uczciwi

J bawić się zgodnie z kolegami

J szanować własność innych

J słuchać poleceń dorosłych

J dbać o książki i zabawki

J dbać o czystość i porządek podczas zabawy i pracy

J szanować pracę innych

J okazywać to, co myślimy i czujemy

J dbać o czystość i schludność swojego wyglądu

J bawić się bezpiecznie

J spożywać wszystkie posiłki w przedszkolu

 • Nie możemy

L bić, popychać, wyrządzać krzywdę innym                             

L przezywać innych                                                                   

L wyśmiewać się z innych

L przeszkadzać innym w zabawie i pracy

L niszczyć pracy innych

L zabierać cudzej własności bez pytania

L oszukiwać, kłamać

L krzyczeć, hałasować

L biegać po sali

L niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu

L mówić brzydkich słów

Ustalając normy postępowania, nakazy i zakazy, ustalony został również system nagród
i kar czyli konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych zasad.

Nagradzamy dzieci za:

-         wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka)

-         podporządkowanie się wspólnie ustalonym i przyjętym umowom, zasadom, nakazom

-         bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków

-         bezinteresowną pomoc i opiekę nad słabszym, starszym, zwierzętami i roślinami oraz wszystkimi, którzy takiej opieki i pomocy potrzebują

Formy nagród:

-         pochwała indywidualna

-         pochwała przed grupą

-         pochwała przed rodzicami

-         oklaski

-         pochwała w postaci emblematu, odznaki, orderu itp.,

-   sprawianie dzieciom przyjemności ( np. ciekawa zabawka, ulubiona gra dziecka itp)

Dzieci ponoszą konsekwencje za:

-         nieprzestrzeganie ustalonych zasad, norm współżycia, zakazów i nakazów;

-         stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych;

-         agresywne zachowanie skierowane na rówieśników, dorosłych i przedmioty;

-         niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych

Stosowane konsekwencje:

-         kara naturalna - zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę, w miarę możliwości naprawienie szkody;

-         odmówienie dzieciom przyjemności, np. odsunięcie na krótki czas od zabawy;

-         czasowa utrata przywileju;

-         smutne krzesełko – krzesełko do przemyślenia /3-6 minut, w zależności od wieku dziecka/;

-         słowne upomnienie (rozmowa mająca na celu przypomnienie obowiązujących zasad);

-         upomnienie wobec grupy;

-         poinformowanie rodziców o przewinieniu dziecka.

Zasady przyznawania nagród oraz konsekwencje nieprzestrzegania norm i zasad panujących

w grupie przedstawiane są na zebraniu organizacyjnym wspólnie z rodzicami.

Kodeks przedszkolaka obowiązujący w naszym przedszkolu:

 1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 2. Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.
 3. Szanuję cudzą własność.
 4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości.
 7. Pomagam innym: młodszym i mniej sprawnym dzieciom.
 8. W sposób pokojowy rozwiązuję problemy.
 9. Stosuję formy grzecznościowe: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.
 10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby nauczyć się wszystkiego, co będzie mi potrzebne w szkole.