Grupa II ,,Pszczółki” liczy 25 dzieci – 13 dziewczynek      pszczolka

i 12 chłopców w wieku 5-6 lat.

Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu. Lubimy skakać, biegać, ćwiczyć i bawić się razem w naszej sali i w ogrodzie przedszkolnym. W ciągu dnia mamy dużo czasu na zabawę.
W szczególności lubimy zabawy konstrukcyjne, zabawy z robotami, zabawy w kąciku teatralnym i plastycznym, gry planszowe oraz zabawy z kodowania na macie edukacyjnej.

W grupie przedszkolnej uczymy się zasad zgodnego życia społecznego, ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne komunikowanie się. Staramy się rozwiązywać konflikty, radzić sobie
w sytuacjach trudnych, pomagać sobie nawzajem i wspierać.

Dzieci z grupy II ,,Pszczółki” realizują roczny obowiązek przedszkolny w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Razem uczymy się” - Doroty Kossakowskiej i Agnieszki Olędzkiej - Wydawnictwa Edukacyjnego ,,Podręcznikarnia”.

Realizujemy również programy dodatkowe:

English Play Box. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim zgodny
z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego - Doroty Sikory-Banasik i Eweliny Wilkos.

- Program własny „Zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych” –Małgorzata Sekula,
- Program Edukacyjny Opolskiego Zarządu Okręgowego PCK „Biały ząbek”,
- Program ekologiczny „Skąd się biorą produkty ekologiczne” – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,

- Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas” – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu,

-  ,,Mały matematyk 2” -  Kodowanie, programowanie jako rozwijanie kompetencji cyfrowych.

- ,,Jestem przyjacielem przyrody – dbam o moją planetę”.

- Program własny z elementami integracji sensorycznej i sensoplastyki ,,Poznaję otoczenie moimi zmysłami”  - Magdaleny Rybickiej.

- Program edukacyjny „Zbieraj Baterie i Telefony”.