Grupa II Pszczółki liczy 25 dzieci – 12 dziewczynek i 13 chłopców w wieku 5-6 lat.pszczolki

Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu. Lubimy skakać, biegać, ćwiczyć i bawić się razem w naszej sali i w ogrodzie przedszkolnym. W ciągu dnia mamy dużo czasu na zabawę. W szczególności lubimy zabawy konstrukcyjne, zabawy z robotami, zabawy w kąciku teatralnym i plastycznym, gry planszowe oraz zabawy                    z kodowania na macie edukacyjnej.

W grupie przedszkolnej uczymy się zasad zgodnego życia społecznego,                              ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne komunikowanie się. Staramy się rozwiązywać konflikty, radzić sobie w sytuacjach trudnych, pomagać sobie nawzajem i wspierać.

Dzieci z grupy I Pszczółki realizują roczny obowiązek przedszkolny w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej.

Realizujemy również programy dodatkowe:

- English Play Box. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych                                  w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego - Doroty Sikory-Banasik i Eweliny Wilkos.

- Program własny „Zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych” – Małgorzata Sekula,
- Program własny „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka” – Julia Kępa,
- Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- Program Edukacyjny Opolskiego Zarządu Okręgowego PCK „Biały ząbek”,
- Program współpracy Przedszkola Publicznego nr 18 w Opolu z Publiczną Szkołą Podstawową nr 33 w Opolu „Z przedszkola – jeden krok do szkoły”,

- Program realizowany we współpracy z PSP nr 14 w Opolu „Dzisiaj przedszkolaki – jutro już pierwszaki”,

- „Aktywny Przedszkolak” - Program wsparcia edukacji przedszkolnej

w zakresie wychowania fizycznego, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu.

Współpracujemy z następującymi instytucjami lokalnymi:
- Miejską Biblioteką Publiczną - Filia Dziecięca nr 2 w Opolu,

- Publiczną Szkołą Podstawową nr 33 w Opolu,
- Publiczną Szkołą Podstawową nr 14 w Opolu,
- Przedszkolem Publicznym Specjalnym nr 53 „Iskierką” w Opolu,
- Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Opolu,
- Pracownią Nauk Przyrodniczych przy Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu,

- Domem Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu,

- Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu,

- I Komisariatem Policji w Opolu,

- Strażą Miejską w Opolu,

- Środowiskowym Domem Samopomocy "Magnolia",
- Wojewódzkim Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu,

- Muzeum Historii i Uzbrojenia przy Stowarzyszeniu 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu,

- Teatrem Lalki i Aktora w Opolu