Serdeczne podziękowania dla Rodziców, którzy włączyli się w zbiórkę żywności dla zwierząt, którą zorganizowaliśmy przy okazji Dnia Kota. Byliśmy zaskoczeni Państwa zaangażowaniem, wrażliwością, i co za tym idzie, wielością darów. Przekazaliśmy całość do schroniska "Mali Bracia", mieszczącego się w Opol przy ul. Ligudy 12.