PROGRAMY EDUKACYJNE

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Wokół przedszkola” Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion, Wiesławy Żaby-Żabińskiej. Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, z dnia 24 lutego 2017 roku (Dziennik Ustaw z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).

W obecnym roku szkolnym 2019/2020 realizowane są również następujące programy uzupełniające:

- English Play Box. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego - Doroty Sikory-Banasik i Eweliny Wilkos.

- Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”,

- Program Edukacyjny Opolskiego Zarządu Okręgowego PCK „Biały ząbek”,

- Program współpracy Przedszkola Publicznego nr 18 w Opolu z Publiczną Szkołą Podstawową nr 33 w Opolu „Z przedszkola – jeden krok do szkoły”,

- Program realizowany we współpracy z PSP nr 14 w Opolu „Dzisiaj przedszkolaki – jutro już pierwszaki”,

- Program zdrowotny realizowany przez Miejski Ośrodek Sportu „Aktywny Przedszkolak” - Program wsparcia edukacji przedszkolnej w zakresie wychowania fizycznego, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu.

- „Zbieraj baterie” – ogólnopolski program edukacyjny na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów,

- Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”, autorstwa Anety Konefał, organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 jest Grupa MAC S.A.,

- Projekt edukacji regionalnej „Mały Opolanin” realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu w roku szkolnym 2019/2020.

Dodatkowe programy realizowane w przedszkolu:

- Program autorski „Zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych” – Małgorzata Sekula. Program został opracowany w celu niwelowania przyczyn powstawania wad postawy u dzieci oraz wytworzenie nawyku utrzymania prawidłowej postawy. W pracy z małymi dziećmi zabawa ruchowa jest bardzo ważną formą aktywności - podnosi sprawność fizyczną i korzystnie wpływa na psychomotorykę dzieci. Zajęcia ruchowe prowadzone są bardzo ciekawie z wykorzystaniem różnorodnych gier i zabaw zarówno w sali przedszkolnej jak i w ogrodzie.

- Program adaptacyjny „Trzylatek – łagodny start” A. Miśtal, B. Kwaśniewska. Głównym celem programu to tworzenie warunków ułatwiających dzieciom adaptację w przedszkolu, skrócenie okresu adaptacji u dzieci oraz ułatwianie dzieciom przekraczania progu przedszkola.

- Program własny „Joga w świecie dziecka” –Magdalena Rybicka

Celem głównym programu jest kształtowanie wśród dzieci świadomości potrzeby dbania o zdrowie w sferze fizycznej. Ruch jest jedną z najważniejszych potrzeb rozwojowych dziecka. Joga dla dzieci to proste i przyjemne ćwiczenia dzięki którym ciało dziecka staje się sprawniejsze i silniejsze. Postawy jogi, czyli asany ćwiczą każdą część naszego ciała, rozciągając, tonizując mięśnie i stawy, kręgosłup i cały układ kostny. Oddziałują nie tylko na ogólną strukturę ciała, ale także na narządy wewnętrzne, gruczoły i nerwy, utrzymując cały organizm w znakomitym zdrowiu. Ciało dziecka jest naturalnie gibkie i wyważone, stąd najmłodsi łatwiej niż dorośli uczą się asan i robią szybkie postępy. Ćwicząc jogę od najwcześniejszych lat, otrzymujemy wspaniałe oparcie na całe życie.

- Program własny „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka” – Julia Kępa

Program edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa powstał na bazie prowadzonej w przedszkolu innowacji pedagogicznej „ABC Bezpiecznego Przedszkolaka”. Głównym powodem do wprowadzenia programu są pozytywne efekty realizowanej innowacji – zarówno w zachowaniu jak i działaniach podejmowanych przez dzieci. Dzieci wyposażone zostały w wiedzę i umiejętności z zakresu przestrzegania zasad bezpieczeństwa na drodze, w przedszkolu, w domu i na wakacjach, w kontakcie z obcymi zwierzętami i nieznanymi roślinami. Przedszkolaki wdrażane były do przestrzegania społecznie przyjętych i akceptowanych norm, wykazywały życzliwą postawę wobec innych ludzi oraz w stosunku do zwierząt. W przedszkolu wypracowano szereg działań, wartych kontynuowania.

Nauczyciele prowadzą w przedszkolu zajęcia z kodowania i programowania. Dzieci pracują na dużej macie edukacyjnej oraz z robotami. Poprzez zabawy i gry logiczne dzieci uczą się kodować na osiach, odczytywać oraz kodować drogę do celu, konstruować gry planszowe, rozwiązywać sudoku. Kodowanie i programowanie wspiera rozwój koncentracji dziecka, kreatywność, samodzielność oraz współdziałanie w zespole, a przede wszystkim rozwija kompetencje matematyczne i logiczne.

Nauczyciele w pracy z dziećmi stosują różnorodne elementy aktywizujących metod i technik pedagogicznych, m.in.:

- wykorzystujemy elementy metody gimnastyki twórczej Rudolfa Labana, w której wykorzystuje się inwencję twórczą dzieci ich pomysłowość, fantazję i doświadczenie ruchowe;

- stosujemy elementy metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, które mają na celu poznanie własnego ciała oraz orientację w przestrzeni;

- pracujemy metodą Kinezjologii Edukacji Paula Dennissona;

- korzystamy z elementów Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;

- stosujemy metodę opowieści ruchowej, która polega na odtwarzaniu ruchem słuchanej opowieści, co sprzyja rozwojowi fantazji;

- treści z zakresu edukacji matematycznej przekazywane są dzieciom w oparciu o metodę Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej;

- wykorzystujemy elementy metody Aktywnego Słuchania Muzyki według Batii Strauss,

- wykorzystujemy elementy Systemu Edukacji Przez Ruch Doroty Dziamskiej,

- korzystamy z metody Pedagogiki zabawy.

METODA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 

W przedszkolu realizowane są następujące projekty edukacyjne:

  • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”, autorstwa Anety Konefał, organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 jest Grupa MAC S.A.,
  • Projekt edukacji regionalnej „Mały Opolanin” realizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu w roku szkolnym 2019/2020.

 

WZBOGACENIE OFERTY EDUKACYJNEJ:

 

RELIGIA

W przedszkolu prowadzona jest religia organizowana za zgodą rodziców.

JĘZYK ANGIELSKI

W grupie I język angielski odbywa się 2 razy w tygodniu podczas realizacji podstawy programowej.

Zajęcia z języka angielskiego w grupie II prowadzone są w ramach realizacji podstawy programowej – 2 razy w tygodniu.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne, którymi objęte są dzieci zakwalifikowane do terapii logopedycznej.

Oferta edukacyjna przedszkola jest wzbogacona w różnych dziedzinach:

* ARTYSTYCZNA

Dzieci w przedszkolu doskonalą i wzbogacają swoją pomysłowość, wyobraźnię i inwencję twórczą poprzez różne formy aktywności słownej i ruchowej oraz odgrywanie ról. W przedszkolu organizowane są inscenizacje grupowe i przedstawienie teatralne. Dzieci mają możliwość korzystania z dostępnej bazy teatralnej – pacynki, teatrzyk kukiełkowy, teatrzyk cieni, maski, jak również samodzielnie wykonują dekoracje do swoich inscenizacji.

* MUZYCZNA

Nauczyciele prowadzą zabawy rytmiczno – umuzykalniające między innymi metodą aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss oraz wykorzystują elementy Pedagogiki Zabawy. Zajęcia te mają na celu rozwijanie słuchu, rytmu u dziecka, fantazji ruchowej, a także kształcenie zdolności wokalnych. Dzieci kształtują wrażliwość słuchową i rozwijają wyobraźnię muzyczną poprzez bezpośredni kontakt z muzyką klasyczną. Udostępnione dzieciom instrumenty perkusyjne i muzyczne pozwalają bawić się dźwiękiem, wymyślać rytmy, układać proste akompaniamenty.

* SPORTOWA

Wspieramy sprawność motoryczną dzieci zachęcając do aktywności ruchowej i wykorzystując sprzęt terenowy i sportowy w toku organizowanych zabaw i ćwiczeń ruchowych na świeżym powietrzu. Do dyspozycji dzieci jest duży ogród przedszkolny wraz z bogatym zapleczem sportowym. Podczas zabaw ruchowych w sali przedszkolnej dzieci kształtują sprawność motoryczną: gibkość, zwinność, równowagę korzystając z różnych przyborów gimnastycznych takich jak: woreczki, szarfy, chusta animacyjna, piłeczki, obręcze, sersa, ławeczka szwedzka, pachołki.

* TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA

W przedszkolu organizowane są warsztaty plastyczne dla dzieci, które mają możliwość wykonania prac plastyczno – technicznych w różnych miejscach na terenie przedszkola – w sali i na świeżym powietrzu ( prace na różnych arkuszach i fakturach papieru ) – dzieci pracują samodzielnie oraz w zespołach przez siebie dobranych. Dobrze wyposażone kąciki plastyczne – różnego rodzaju kredki (świecowe, ołówkowe), pastele, farby – akwarele, plakatowe, masy plastyczne – glina, modelina, plastelina, masa solna pozwalają na rozwijanie twórczości i kreatywności. W warsztatach plastycznych wykorzystuje się ciekawe techniki. Uczestniczymy wielokrotnie w konkursach plastycznych organizowanych przez inne placówki, szkoły, instytucje. Bierzemy udział w konkursach ogólnopolskich.