W związku z wytycznymi GIS z dnia 25.08.2020 r. została zaktualizowana „Procedura funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu  w stanie zagrożenia epidemicznego”, co oznacza, że:

- do szatni będą wpuszczani tylko rodzice nowo przyjętych dzieci oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie,

- codziennie przed wejściem do przedszkola, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym, po podpisaniu przez rodzica zgody na pomiar dziecku temperatury,

- w dalszym ciągu dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych przedmiotów/zabawek.

Pozostałe warunki umieszczone są w Procedurze funkcjonowania przedszkola.

Prosimy o zapoznanie się, gdyż będą Państwo podpisywać oświadczenie o ich przyjęciu.

 

 

Organizacja pracy oddziałów, zajęcia dydaktyczne, odpoczynek dzieci, wyjścia odbywają się jak w poprzednim roku szkolnym.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Procedura funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego

Załącznik nr 1 - oświadczenie pracownika 60+ i z istotnymi chorobami

Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą

Załącznik nr 3 - oświadczenie pracownika COVID 19