PP18.021.15.2020

 

ZARZĄDZENIE  NR 15/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu

                                            z dnia 08 czerwca 2020 r.               

w sprawie przyjęcia „Aneksu do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych, przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  wieku do lat 3” wydanych na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) oraz  Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  wieku do lat 3- druga edycja” wydanych na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

  • 1

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w PP-18 „Zielony Domek” w Opolu, dzieci uczęszczających do przedszkola i ich rodzin, zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedszkola oraz przeciwdziałania i minimalizacji skutków zagrożenia epidemicznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam „Aneks do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych, przygotowany na podstawie „Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  wieku do lat 3” oraz „Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  wieku do lat 3- druga edycja” wydanych na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

  • 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się i stosowania zaleceń ujętych w niniejszym aneksie do  procedury.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Załączniki:

  1. Aneks do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych, przygotowany na podstawie „Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3” oraz „Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3- druga edycja"
  2.  Lista pracowników Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu.