4 lutego 2021 r. Nasze Pszczółki brały udział w wycieczce w ramach projektu Mały Opolanin – Artystyczne Opole.  Spacerowaliśmy po Opolu, zobaczyliśmy Amfiteatr opolski - Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu – amfiteatr powstały z inicjatywy Karola Musioła. Następnie uczestniczyliśmy w warsztatach teatralnych oraz plastycznych.