Grupa II „Pszczółki” liczy 25 dzieci – 13 dziewczynek i 12 chłopców w wieku 4-6 lat. Jesteśmy najstarszą grupą w przedszkolu. We wrześniu dołączyły do naszej grupy koleżanki i koledzy z grupy „Biedronek”. Jesteśmy bardzo wysportowani, lubimy skakać, biegać, ćwiczyć i bawić się razem w naszej sali. W ciągu dnia mamy dużo czasu na zabawę, naukę i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

W grupie przedszkolnej uczymy się zasad zgodnego życia społecznego, ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne komunikowanie się. Staramy się rozwiązywać konflikty, radzić sobie w sytuacjach trudnych, pomagać sobie nawzajem i wspierać.

„Pszczółki” realizują roczny obowiązek przedszkolny w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” Mirosławy Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek.

Realizujemy również programy dodatkowe:

- Program własny „Zabawy ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych”,
- Projekt edukacyjny „Mały Czytelnik”,
- Program własny „Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka”,

- Program „Przyjaciele Zippiego” - międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat,
- Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”,
- Program Edukacyjny Opolskiego Zarządu Okręgowego PCK „Biały ząbek”,
- Program współpracy Przedszkola Publicznego nr 18 w Opolu                     z Publiczną Szkołą Podstawową nr 33 w Opolu „Z przedszkola – jeden krok do szkoły”,

- Program realizowany we współpracy z PSP nr 14 w Opolu „Dzisiaj przedszkolaki – jutro już pierwszaki”,

- „Aktywny Przedszkolak” - Program wsparcia edukacji przedszkolnej

w zakresie wychowania fizycznego, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Opolu.

Współpracujemy z następującymi instytucjami lokalnymi:
- Miejską Biblioteką Publiczną - Filia Dziecięca nr 2 w Opolu,
- Publiczną Szkołą Podstawową nr 33 w Opolu,
- Publiczną Szkołą Podstawową nr 14 w Opolu,
- Przedszkolem Publicznym Specjalnym nr 53 „Iskierką” w Opolu,
- Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Opolu,
- Pracownią Nauk Przyrodniczych przy Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu,
- Wojewódzkim Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Opolu,

- Muzeum Historii i Uzbrojenia przy Stowarzyszeniu 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu,

- Teatrem Lalki i Aktora w Opolu,
- Środowiskowym Domem Samopomocy "Magnolia",
- Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.